Beleidsplan 2015 - 2020

In dit beleidsplan beschrijft het College van diakenen van de Gereformeerde Kerk Nieuw-Amsterdam/Veenoord van waaruit en op welke wijze zij invulling geeft aan haar kerkordelijk opgedragen taken. Ook zet zij in dit beleidsplan lijnen uit naar de toekomst.
Dit beleidsplan heeft betrekking op jaren 2015 – 2020 en is vastgesteld door het College van Diakenen in haar vergadering van 19 mei 2015 en goedgekeurd door de Kerkenraad in haar vergadering van 1 juni 2015.

Het beleidsplan kunt u hieronder downloaden/bekijken.