Kerkenraad

Moderamen
ds. J. van Breevoort
Sriba: G.G. Visser-Rigtering
Voorzitter college van bestuur: A.R. Kuik
Voorzitter diaconie: H. Seip
 
 
  Diakenen Kerkrentmeesters
Wijk 1 H. Haan H. Schuring
Wijk 2 H. Doek P. van Noort
Wijk 3 J. Matena-Rigtering E. Velzing
Wijk 4 B.G. Ziengs H. Mulder
Wijk 5 H. Oldengarm H.J. Kuiper
Wijk 6 H. Seip B. Keizer
 
Ouderlingen H. Vos & A. Pals-Wubs
Jeugdouderling L. Masselink-Vugteveen