Nieuwsberichten

zondag 7 april zal het Ichtuskoor uit Emmen medewerking verlenen aan de kerkdienst
Toegevoegd door: Corenna Mennik
Uitgegeven: 19 maart 2019 11:51 uur
 

Het Ichthuskoor

Het Ichthuskoor uit Emmen is opgericht in februari 1965 en bestaat dus ruim 50 jaar.

De leden van het koor zijn niet alleen afkomstig uit de Protestantse wijkgemeente Emmermeer, maar er zijn ook veel leden woonachtig in andere wijken of behorend bij andere geloofsgemeenschappen.

Het koor geeft regelmatig haar medewerking aan kerkdiensten, voornamelijk in het kerkgebouw Ichthus, bovendien wordt er gezongen in de verzorgingstehuizen en op de regionale zangavonden e.d. zowel in Emmen als daar buiten.

Het koor is een Christelijk gemengd zangkoor en staat onder leiding van Frits Vugteveen.