Nieuwsberichten

Veertigdagen project 2017
Toegevoegd door: Harrie Haan
Uitgegeven: 06 februari 2017 12:05 uur
 
Voor de veertigdagentijd is als project voor dit jaar gekozen voor een weeshuis in Gambia.
Tieme en Tina Mennink bezoeken Gambia al enkele jaren en hebben daar Fatou Gaye in 2011
ontmoet. Gambia ligt in West Afrika op 6 uurtjes vliegen van Nederland. Dit land hoort helaas
bij de allerarmsten van de wereld. Fatou is oprichtster en beheerster van een weeshuis voor
meisjes van 2 jaar tot ongeveer 17 jaar. Zij vangt deze 40 meisjes op en probeert ze elke dag
een fatsoenlijke maaltijd te geven en naar school te laten gaan. Tatou Gaye is 48 jaar en op en
top verpleegster. Bij het weeshuis heeft Fatou een dokterspost gerealiseerd, hier kan iedereen
naar toe als ze ziek zijn of gewond. Er worden in de dokterspost ongeveer 120 kinderen per
jaar geboren. Het sterftecijfer is in de omgeving met wel 60% gedaald.

Het doel van deze actie
Het doel is om een nieuw weeshuis van 10 bij 15 meter te bouwen met goede sanitaire voor-
zieningen en ruimtes waar huiswerk ed. kan worden gemaakt.
Groot voordeel zou zijn dat het huidige gebouw gebruikt kan worden als uitbreiding van de
dokterspost. Hierin kunnen dan patiënten die erg ziek zijn worden opgenomen.
Nu worden ze naar huis gestuurd omdat er geen plaats is.
Een klein ziekenhuisje zou een belangrijke stap vooruit zijn in dit deel van Gambia.

Hoe kunnen wij in de 40 dagentijd dit project steunen ?
* Door u bijdrage via de collecten die voor doel gehouden worden
* Door mee te sparen via de spaardoosjes
* Een gift over te maken naar de: Diaconie NK - NL65 INGB 0000 8072 48 - o.v.v. Weeshuis Gambia
* Kinderkleding / schoenen, hieraan is een te kort. Deze kunnen in de 40 dgn. tijd in geleverd worden
   in de kerk. Hiervoor is een inzamelpunt in gericht.
De Diaconie rekent op uw steun voor dit weeshuis!