Wijkmedewerkers

Wijk 1
Emmen, Bargeres, Rietlanden, Parc-Sandur, Schoonebeek, Dalen, Weiteveen, Boerdijk, Bosmanstraat, De Afslag, Dikkewijk WZ, Erfscheidenweg,
Herendijk, Industrieweg, Trekkenweg, Van Ekelenburgstraat, Verlende Wilhelmsweg

Wijkteam:
Ouderling A. de Haan
Diaken H. Haan
Kerkrentmeester H. Schuring

Wijkmedewerkers
H. Kreukniet
T. Kuiper-Hovingh
H. Naber
A. Vedelaar-Veenker


Wijk 2
Aletta Jacobstraat, Berkenstraat, Burgemeester Gratemaplein, Cort van de Lindenstraat, Doorsteek, Eikenlaan, Eisenhowerstraat, Elzenweg,
Goeman Borgesiusstraat, Groen van Prinstererstraat, Kastanjestraat, Kennedystraat, Middenweg, Nieuweweg, Rooseveltstraat, Slenerend,
Spoorbaan, Thorbeckestraat, Trumanstraat, Van Hogendorpstraat, Werkhorststraat

Wijkteam:
Ouderling Vacant
Diaken H. Doek
Kerkrentmeester P. van Noort

Wijkmedewerkers
A. Buning-Zivanovic
M. Koopman
W. van Melis-Hobers
B. Pals


Wijk 3
Jachthoorn, Schakelpad, Sportlaan(gedeeltelijk), Tussenpad, Vaart NZ, Zandlaan, Zilverzand.

Wijkteam:
Ouderling Vacant
Diaken J. Matena-Rigtering
Kerkrentmeester E. Velzing

Wijkmedewerkers
E. Naber-Kroeze
W. Eggink-Oosting
B. Buning-Katerberg
R. Engberts-van der Goot
P. Rabbers-Hidding


Wijk 4
Berkenlaan, Binnenhof ZZ, Dommersweg, Erica, Leemhof, Leemweg, Oerzand, Schoonebeek, Schoonebekerstraat, Stieltjeskanaal,
Vaart ZZ (Vanaf nr. 81), Zandpol, Zijtak OZ, Zwarteweg

Wijkteam:
Ouderling Vacant
Diaken B.G. Ziengs
Kerkrentmeester H. Mulder

Wijkmedewerkers
Fam. van Noort
R. Feijen
K. Buursema-Zwerwer
S. Schuring-Cristea


Wijk 5
Drijverspad, Ganzenroer, Jagerslaan, Karel Palmstraat, Klaroen, Oldersheem, Ringlaan, Schakelpad aanleun woningen senioren,
Schooldijk (tot nr. 100), Sportlaan (gedeeltelijk), Vaart ZZ (t/m nr 74), Valkeniersweg, Wijkstraat, Wildbaan, Wildvang, Zijtak WZ

Wijkteam:
Ouderling Vacant
Diaken H.Oldengarm
Kerkrentmeester H.J. Kuiper

Wijkmedewerkers
J. Feijen-Snippe
A. Oldengarm-Eiting
G.J. Gordt-van de Streek
J.S.J. Haan-Doornbos


Wijk 6
Bark, Daglicht, Dalerveen, Gangboord, Holsloot, Kajuit, Landschapsweg, Praam, Schoener, Schooldijk (vanaf nr. 100), Stuurboord, Tjalk,
Van Goghstraat, Veilingstraat, Vooronder

Wijkteam:
Ouderling L.J. Wittenberg-Hidding
Diaken P. Homan
Kerkrentmeester B. Keizer

Wijkmedewerkers
H. en G. de Vries
H. Stevens-Hunse
A. Visser
M. Wanders-Breedveld