ZWO

laatste nieuws uit Nepal
Toegevoegd door: Geertje Schipper
Uitgegeven: 20 oktober 2015 18:53 uur
 Actie voor “stichting Diyo Nepal”.

Een geweldig resultaat, de tussenstand van beide ZWO commissies is €4686,77 geworden . Het is een tussenstand omdat de ZWO besloten heeft om ook de 40 dagentijd van 2016 te besteden aan DIYO Nepal. En wel omdat we vinden dat we nog erg nodig zijn een jaar na deze ramp en dan wellicht kunnen helpen met de opbouw. Het is wel een druppel op een gloeiende plaat maar alle kleine beetjes helpen. En op deze manier hopen we een lichtpuntje te kunnen zijn voor de mensen in Nepal en voor Ilse en Shiva en iedereen die hen helpen.

In september hebben we op de NIWA markt gestaan en dit heeft €400,- opgebracht. Een mooi resultaat en wel dankzij U als gemeenteleden van beide kerken. We hebben heel veel spullen gekregen om te verkopen en dat is toch wel hartverwarmend. Heel erg bedankt, voor dit bedrag kunnen weer heel wat mensen aan onderdak geholpen worden.

In de kerkdienst van 18 oktober waren ook weer gasten van het project om ons bij te praten.

Hieronder een stukje over de huidige situatie in Nepal met als titel

Tegenslag levert veerkracht

Nepal heeft eind september democratisch een nieuwe grondwet aangenomen, waarin onder andere de scheiding tussen kerk en staat is opgenomen. Het grote buurland India verliest daarmee aan invloed in Nepal. Om de afhankelijkheid van Nepal te benadrukken heeft India begin oktober de grens met Nepal geblokkeerd. Bovendien verzetten de zuidelijke gewesten, de India-gezinde bevolking, van Nepal zich tegen de nieuwe provinciale indeling van de nieuwe. Al met al neemt de onrust in Nepal toe, vooral ook door ernstige tekorten aan brandstof. Het binnenlands verkeer in Nepal is bijna tot stilstand gekomen door het brandstof gebrek. Een dramatisch gevolg van de gesloten grenzen is dat er ook geen gasflessen binnen komen voor de kookinstallatie. In Kathmandu moeten veel huishoudens, maar ook hotels, op hout koken.

Hoewel Nepal een groot deel van haar energie uit waterkracht haalt, gaat bijna alle energie naar India door langjarige contracten. Al jaren is er een zeer groot tekort aan elektriciteit. In de winter is soms slechts 10 uur stroom per dag beschikbaar. De productie in Nepal blijft hierdoor achter en de afhankelijkheid van India voor invoer van producten blijft groot. Stichting Diyo Nepal werkt op dorpsniveau en probeert de afhankelijkheid van de dorpsbewoners te verminderen door ze te onderwijzen en van de eerste productiemiddelen te voorzien voor een zelfvoorzienende dorpseconomie. De aardbevingen hebben aan deze werkwijze niets veranderd, de noodzaak ervan alleen nog meer bekrachtigt. Het is merkbaar dat de mensen in Dhading zijn gegroeid in veerkracht en zelfvertrouwen, ondanks of dankzij  dramatische tegenslagen.