ZWO

De laatste berichten uit Nepal na de aarbevingsramp
Toegevoegd door: Geertje Schipper
Uitgegeven: 30 april 2015 20:11 uur
 

Aardbeving Nepal

De afgelopen weken hebben we veel gehoord over de ramp die zich heeft voltrokken in Nepal. Ons project, ‘Diyo Nepal’ is ook getroffen. De diaconie heeft besloten om volgende week, op zondag 10 mei hiervoor te collecteren zodat wij ook ons steentje kunnen bijdragen aan de zorg voor alle getroffenen en opbouw van de toekomst..

U kunt uw bijdrage ook alvast overmaken op het bankrekeningnummer van de Diaconie:

NL65INGB0000807248, onder vermelding van “Aardebeving Nepal”.

 

Onderstaande brief kregen wij van de Stichting om ons te informeren en hulp te vragen.

Namaste beste Diyo vrienden,

Gisteren, vier dagen na de ramp in Nepal, zijn Ilse en de kinderen en Wilna en Gerda veilig in Nederland aangekomen. Het gaat hen naar omstandigheden goed.

De aardbeving was zo beangstigend en de situatie zo chaotisch dat ze vrijwel geen eigendommen uit Nepal mee konden nemen. Ze worden op dit moment van nodige spullen voorzien.

In Nepal, met name Dhading, zijn de levensomstandigheden dramatisch. Inmiddels hebben de eerste berichten over de situatie in Dhading ons bereikt.

Alles ligt er plat. Om een voorbeeld te noemen: alle sponsorkinderen zijn dakloos geworden.

Shiva doet een zeer dringend beroep op ons hier in Nederland! Om de eerste grote nood te lenigen is geld nodig voor tenten, onderdak en voedsel.

Verschillende mensen hebben de afgelopen dagen al een bedrag op de rekening van Diyo Nepal gestort. Anderen hebben aangegeven een wervingsactie op touw te willen zetten.

Shiva vraagt ons nu - GERICHT – naar geld voor hulp op de korte en lange termmijn.

Stichting Diyo Nepal staat garant voor een efficiënte besteding van dit geld voor noodhulp en heropbouw in het werkgebed van Shiva en onze andere veldwerkers.

Wij houden u via de website op de hoogte van deze inspanningen.

Wij rekenen op uw bijdrage. Dank voor uw verbondenheid.

Namens het bestuur van Diyo Nepal,

Martien Uittenbosch