ANBI

Wat is ANBI?
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. De regelgeving hiervoor is gewijzigd en onder andere diaconieën moeten aan die nieuwe regels voldoen.

Wat zijn die nieuwe regels?
Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Voorheen kon een gemeentelid bij het aangeven van de inkomstenbelasting volstaan met een lijstje van giften (vaak op papieren aangifteformulier). Dat gaat veranderen: de Belastingdienst wil alle ANBI’s in een database, zodat deze digitaal vanuit het aangifteformulier aangeklikt kunnen worden.

Waarom is ANBI belangrijk?
Voor gemeenteleden is de giftenaftrek een extra stimulans om te geven. Voldoet een rechtspersoon die tot de Protestantse Kerk behoort hier niet aan, dan kan de ANBI-status vervallen. En dit kan daling van inkomsten tot gevolg hebben.

Bekijk hieronder de twee ANBI uitwerkingen die van toepassing zijn op deze gemeente en de daarbij horende diaconie.

anbikerk ANBI Noorderkerk
anbidiaconie ANBI diaconie