Contactinformatie

Adres:
Noorderkerk
Vaart Noordzijde 139
7833HH Nieuw-Amsterdam
Telefoon: 0591-551896
 
 
Predikant:
Ds. A. van de Velde
(Hulp)Koster en Sleutelbeheerder
R. Visser
Telefoon: 0591-553482
 
 
Scriba:
N. Feijen
Robijndreef 11
7828 AX Emmen

Telefoon: 0653548904 (bij voorkeur 's avonds na 19.00 uur)
Email:
Ledenadministratie:
A.W. Oldengarm-Eiting
Telefoon: 0591-551449
Email:
 
Financiele administratie:
A.W. Oldengarm-Eiting
Telefoon: 0591-551449
Email:

Bankrekening College van Kerkrentmeester
NL11RABO0344402916
Bankrekening Diaconie
NL65INGB0000807248
Jeugdgebouw "De Welput"
Sportlaan 3
7833 CG Nieuw-Amsterdam
 
Beheerder, contactpersoon en sleutel:
R. Engberts-van der Goot
Telefoon: 0591-553867


 
Heeft u op en/of aanmerkingen aan deze site neem dan contact op met de webmaster: