Stille hulp aan mensen in de knel

De Diaconie doet ook onzichtbaar werk achter de coulissen. We noemen dat stille hulp. Hulp aan gemeenteleden en anderen die – in lijn van het verhaal van de barmhartige genoemde Samaritaan (Lucas 10) - op onze weg komen. Soms doen mensen een beroep op de Diaconie voor individuele hulp. Het kan hierbij gaan om acute nood waarbij bijgesprongen moet worden met boodschappen. Dit handelen de diakenen zelf direct af. Zijn de problemen ingewikkelder dan buigt de Commissie Noodhulp, bestaande uit 3 diakenen, zich over de hulpvraag. Hoe de diaconie zal omgaan met een hulpvraag is vastgelegd in een protocol. Hierin staat beschreven hoe de diaconie samen met de hulpvrager wil zoeken naar een oplossing. Dit doen zij natuurlijk in alle vertrouwen zonder het aan de grote kerkklok te hangen. Zelf binnen de diaconie is het maar bij enkele nauw betrokkende bekent wie deze hulp vragen. Hulp en vertrouwelijkheid. Dat staat centraal. Het protocol geeft duidelijkheid en veiligheid aan de hulpvrager. En zorgt dat er geen willekeur ontstaat. Heeft u hulp nodig of kent u iemand in uw omgeving die hulp nodig heeft neem dan contact op met één van de diakenen van de Noorderkerk gemeente. Als iemand anders de hulpvraag indient moet het wel eerst met de betrokkene zijn afgestemd. Bij de diaconie ligt een protocol ter inzage.