Kerkenraad

Moderamen
E. van der Meulen
Sriba: G. Visser-Rigtering
Voorzitter diaconie: H. Seip
Voorzitter kerkrentmeesters: H. Kreukniet
Lid P. Homan
 
 
Ouderlingen:
G. Visser-Rigtering
H. Kreukniet
P. Homan
G. Klok-Aardema
N. Feijen
P. Vermaas
 
Met bijzondere opdracht:
A. Stevens
E. Masselink-Vugteveen | Jeugdouderling
 
 
Pastoraal team:
E. van der Meulen
P. Homan
G. Klok-Aardema
 
 
Diaconie:
Voorzitter: H. Seip
Secretaris: J. Matena-Rigtering
Penningmeester: D. Vos
  A.de Haan
Ondersteuning: H. Naber
 
 
College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter: H. Kreukniet
Notulist: P. van Noort
Wijk 1 G. Groothuis
Wijk 2 R. Visser
Wijk 3 P. Vermaas
Wijk 4 H. Mulder
Wijk 5 R. Rabbers
Wijk 6 A. Kuik