Kerkenraad

Moderamen
Technisch Voorzitter: Dhr. B. Veld
Scriba: Dhr. N. Feijen
Voorzitter diaconie: Dhr. H. Seip
Voorzitter kerkrentmeesters: Dhr. H. Vos
Lid Dhr. P. Homan
 
 
Ouderlingen:
L. Pals-Wubs
P. Homan
G. Klok-Aardema
N. Feijen
P. Vermaas
H. Vos
 
Met bijzondere opdracht:
A. Stevens
E. Masselink-Vugteveen | Jeugdouderling
 
 
Pastoraal team:
B. Broers
P. Homan
G. Klok-Aardema
L. Pals-Wubs
 
 
Diaconie:
Voorzitter: H. Seip
Secretaris: J. Matena-Rigtering
Penningmeester: D. Vos
  A.de Haan
Ondersteuning: H. Naber
 
 
College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter: H. Vos
Notulist: vacant
Wijk 1 G. Groothuis
Wijk 2 R. Visser
Wijk 3 P. Vermaas
Wijk 4 H. Mulder
Wijk 5 R. Rabbers
Wijk 6 A. Kuik