Kerkomroep

Kerktelevisie is naast kerkradio de nieuwste communicatie ontwikkeling binnen onze gemeente.
Op dit moment wordt er vanuit de Noorderkerk kerktelevisie op de zondagen uitgezonden tijdens de reguliere eredienst. Zie: kerkomroep.nl Voorwaarde voor het kunnen bekijken en beluisteren van de kerkdiensten is internet. Ook met tablet of op smartphone kom nu je snel in de kerk terecht. Een speciale app zorgt voor eenvoudige bediening. De uitzendingen blijven bewaard in een archief zodat men deze terug kan kijken.

Zonder internet kunt u de diensten niet volgen!

Beschikt u niet over internet dan is er een speciale radio-ontvanger voor alleen het geluid. Deze ontvanger werkt via de telefoonlijn. Hiermee kan men direct of later in de week luisteren. Twee uitzendingen blijven bewaard.

Voor hen die de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken stelt de diaconie een ontvangstkastje ter beschikking. Men kan gedurende één maand gratis op proef de beschikking krijgen over een kerkradio-ontvanger. Daarna kan men een abonnement afsluiten voor € 7,50 per maand.

De bewoners van Oldersheem en aanleunwoningen kunnen van deze ontvangstkastjes geen gebruik maken i.v.m. wijziging van de telefooncentrale in Oldersheem. Zij kunnen voor ontvangst gebruik maken van een eigen internetverbinding.

Wilt u gebruik maken van deze kerkradio-ontvanger of nadere informatieontvangen?
Neem dan contact op met de Diaconie (zie jaarboekje Noorderkerk)
Abonnement kosten € 7,50 per maand.
Betaling bij voorkeur automatisch op de vijftiende v/d maand.
Dit dient de luisteraar zelf te regelen bij de bank.
Diaconie PKN gemeente Noorderkerk
Banknr: NL65 INGB 0000 8072 48 o.v.v. kerkradio