Nieuwsberichten

fat tuesday
Toegevoegd door: Corenna Mennik
Uitgegeven: 31 januari 2024 22:32 uur
 

Aan alle gemeenteleden;

Op dinsdag 13 februari om 18:00 uur vieren we voor alle kerken aan de vaart fat tuesday in het Kruispunt op Erica. Fat tuesday is de dinsdag voor Aswoensdag. Daarna begint de 40 dagentijd (vastentijd). Daarom eten we gezamenlijk pannenkoeken. Jong en oud zijn van harte welkom om mee te eten en/of te bakken. We willen graag met veel mensen eten en hebben daarom veel bakkers nodig. Het is de beidoeling dat de pannenkoeken thuis gebakken worden en meegenomen worden naar Erica. Op de lijst die vanaf aanstaande zondag in de kerken ligt kunt u aangeven met hoeveel personen u wilt komen eten.Ook kunt u zich opgeven via de mail (uiterlijk zondagavond 11 februari) scriba.pg.erica@gmail.com
We rekenen op een grote opkomst van alle kerken samen!

Namens de activiteitencommissie van Kerken met Vaart,
Janneke Meijer
scriba.pg.erica@gmail.com