Nieuwsberichten

Kliederkerk
Toegevoegd door: Corenna Mennik
Uitgegeven: 22 april 2023 17:11 uur
 

Zondag 7 mei is er kliederkerk in de Noorderkerk in Nieuw Amsterdam .
We beginnen om 10:00 uur en rond 11:30 kunnen jullie weer richting huis.
Onder de dienst is er koffie/thee met wat lekkers en natuurlijk ook wat te drinken met lekkers voor de kinderen.  De dienst is niet alleen voor de kinderen!  Ook voor degene die zich niet  meer onder de kinderen schaart (of zich niet geroepen voelt om te knutselen ) is er een activiteit van bezinnende aard.
Zoals gebruikelijk is het kinderkoor er weer bij om voor en met  ons te zingen. We verheugen ons er weer op!! Het thema is: Geef het door! Dus schroom niet en geef ook alvast door aan familie en vrienden dat de kliederkerk 7 mei in de Noorderkerk is. Wees welkom , tot dan.