Nieuwsberichten

Christelijk Mannenkoor Beilen
Toegevoegd door: Corenna Mennik
Uitgegeven: 13 maart 2023 17:02 uur
 
Op zondag 2 april, Palmzondag, verleent het Christelijk Mannenkoor Beilen medewerking in de
morgendienst in de Noorderkerk te Nieuw-Amsterdam, aanvang 10.00 uur.
De begeleiding van de koor- en gemeentezang is in handen van Gerwin van der Plaats uit Kampen.
Het Christelijk Mannenkoor Beilen is opgericht in 1968 en bestaat momenteel uit ongeveer 50 leden.
Sinds 2021 staat het onder de bezielende leiding van Harold Kooij uit Zuidveen bij Steenwijk.
Het koor wordt veel gevraagd voor medewerking in (zang)diensten en geeft zelf ook regelmatig
concerten.
Tijdens koorreizen heeft het in vele kerken gezongen in binnen- en buitenland tot in Tsjechië toe.
Meer informatie op de website van het koor:
www.christelijkmannenkoorbeilen.nl