Nieuwsberichten

Thema avond
Toegevoegd door: Corenna Mennik
Uitgegeven: 07 maart 2024 22:20 uur
 
Je zult maar vluchteling zijn, asielzoeker of statushouder…..!

Thema bijeenkomst: 20 maart 2024

Plaats: Noorderkerk Nieuw-Amsterdam
tijd: 19.30 uur
Spreker: Helmer Roelofs van stichting Inlia.

Het vluchtelingenvraagstuk is momenteel heel actueel.
Helmer Roelofs wil ons daar meer over vertellen.
Wij nodigen u uit om deze avond bij te wonen en luisteren wat de
problematiek achter vluchtelingenwerk inhoud. Deze avond kan u
misschien meer duidelijkheid geven over dit onderwerp. Als u vragen
hebt kunt u die ook stellen aan de heer Roelofs.
Hartelijk welkom en graag tot ziens op 20 maart.

Hartelijke groet
Kernteam Kerken met Vaart