Nieuwsberichten

Vespers: Op weg naar Pasen
Toegevoegd door: Corenna Mennik
Uitgegeven: 21 februari 2021 11:08 uur
 

Al bijna een jaar wordt onze wereld beheerst door het Corona-virus. Al bijna een jaar kunnen we niet of nauwelijks naar de kerk. Al bijna een jaar kunnen we niet samen zingen. Zo gaan we ook vol onzekerheid over hoe we Pasen zullen vieren deze 40-dagentijd in. De gezamenlijke kerken van Kerken met Vaart (de kerken langs de Hoogeveense Vaart van Zwartemeer tot Veenoord) bieden daarom iets extra’s. Op de woensdagavonden zenden we een vesper (avondgebed met liederen en gebeden) uit, aan de hand van één van de zeven werken van barmhartig:

de zieken bezoeken,
de dorstigen te drinken geven,
de
vreemdeling onderdak bieden,
de naakten kleden,
de hongerigen te eten
geven,
gevangen bezoeken,
de doden begraven.

24 februari en 3 maart: vanuit de Noorderkerk te Nieuw-Amsterdam
(via
www.kerkomroep.nl)

10 en 17 maart: vanuit het Kruispunt te Erica
(via
www.kerkdienstgemist.nl)

24 en 31 maart: vanuit de Zuiderkerk te Nieuw-Amsterdam
(via
www.kerkdienstgemist.nl)

De vespers beginnen on 19.30 uur en worden bij toerbeurt geleid door de predikanten en pastoraal werkers van de deelnemende gemeenten. We hopen dat u kijkt.