Nieuwsberichten

Mini Mattheus Passion
Toegevoegd door: Corenna Mennik
Uitgegeven: 20 februari 2020 13:07 uur
 


De Mattheüs Passion vertelt het lijdens- en stervensverhaal van Jezus, en is een tijdloos verhaal van vriendschap en verraad, eerzucht en opoffering, angst en vertrouwen.
De originele Mattheus Passion is gecomponeerd in de eerste helft van de 18e eeuw door J.S. Bach en duurt drie uur.
De Mini Mattheus Passion is een verkorte versie van een uur en wordt uitgevoerd door een kleine bezetting van muzikanten, solisten, koor en verteller o.l.v. Martine Salomons.

De Mini Mattheus Passion wordt gehouden op zaterdag 28 maart van 20.00 uur tot 21.00 uur in de Noorderkerk

De toegang is gratis, wel is er een collecte t.b.v.de onkosten