Samenstelling van College van Diakenen

Het college bestaat uit:
voorzitter, secretaresse, penningmeester en 3 diakenen

Postadres van het college:
Diaconie Noorderkerk Nieuw-Amsterdam/Veenoord
Vaart Noordzijde 139
7833 HH Nieuw-Amsterdam
Email: diaconie@noorderkerk.info

Bankrekeningnummer:
NL65 INGB 0000 8072 48