Wijkmedewerkers

Wijk 1
Emmen, Bargeres, Rietlanden, Parc-Sandur, Schoonebeek, Dalen, Weiteveen, Boerdijk, Bosmanstraat, De Afslag, Dikkewijk WZ, Erfscheidenweg,
Herendijk, Industrieweg, Trekkenweg, Van Ekelenburgstraat, Verlende Wilhelmsweg

Wijkteam:
Ouderling H. Vos
Diaken H. Haan
Kerkrentmeester G. Groothuis

Wijkmedewerkers
H. Kreukniet
A. de Haan
H. Naber
A. Vedelaar-Veenker


Wijk 2
Aletta Jacobstraat, Berkenstraat, Burgemeester Gratemaplein, Cort van de Lindenstraat, Doorsteek, Eikenlaan, Eisenhowerstraat, Elzenweg,
Goeman Borgesiusstraat, Groen van Prinstererstraat, Kastanjestraat, Kennedystraat, Middenweg, Nieuweweg, Rooseveltstraat, Slenerend,
Spoorbaan, Thorbeckestraat, Trumanstraat, Van Hogendorpstraat, Werkhorststraat

Wijkteam:
Ouderling L. Pals-Wubs
Diaken H. Naber
Kerkrentmeester P. van Noort

Wijkmedewerkers
A. Buning-Zivanovic
M. Koopman
B. Pals
W. van Melis-Hobers


Wijk 3
Jachthoorn, Schakelpad, Sportlaan(gedeeltelijk), Tussenpad, Vaart NZ, Zandlaan, Zilverzand.

Wijkteam:
Ouderling J.J. Feijen-Snippe
Diaken J. Matena-Rigtering
Kerkrentmeester E. Velzing

Wijkmedewerkers
B. Buning-Katerberg
P. Rabbers-Hidding
E. Naber-Kroeze
R. Engberts-van der Goot
W. Setz-Seinen


Wijk 4
Berkenlaan, Binnenhof ZZ, Dommersweg, Erica, Leemhof, Leemweg, Oerzand, Schoonebeek, Schoonebekerstraat, Stieltjeskanaal,
Vaart ZZ (Vanaf nr. 81), Zandpol, Zijtak OZ, Zwarteweg

Wijkteam:
Ouderling H. Vos
Diaken B.G. Ziengs
Kerkrentmeester H. Mulder

Wijkmedewerkers
Fam. van Noort
G. Vos-Lunenborg
S. Schuring-Cristea


Wijk 5
Drijverspad, Ganzenroer, Jagerslaan, Karel Palmstraat, Klaroen, Oldersheem, Ringlaan, Schakelpad aanleun woningen senioren,
Schooldijk (tot nr. 100), Sportlaan (gedeeltelijk), Vaart ZZ (t/m nr 74), Valkeniersweg, Wijkstraat, Wildbaan, Wildvang, Zijtak WZ

Wijkteam:
Ouderling P. Homan
Diaken vacant
Kerkrentmeester Vacant

Wijkmedewerkers
C.H. Kamminga-Mellema
J. Pekelsma-Oving
J.S.J. Haan-Doornbos
S. Rooseboom


Wijk 6
Bark, Daglicht, Dalerveen, Gangboord, Holsloot, Kajuit, Landschapsweg, Praam, Schoener, Schooldijk (vanaf nr. 100), Stuurboord, Tjalk,
Van Goghstraat, Veilingstraat, Vooronder

Wijkteam:
Ouderling J.J Feijen-Snippe
Diaken H. Seip
Kerkrentmeester A. Kuik

Wijkmedewerkers
H. en G. de Vries
H. Stevens-Hunse
A. Visser
M. Wanders-Breedveld